Aankoop en verzorging van uw kat

 

De aankoop

Vooraleer u een kat aanschaft, dient u er rekening mee te houden dat ook deze dieren de nodige aandacht en verzorging nodig hebben. Hou bij de raskeuze dan ook rekening met uw situatie. Beschikt u over een tuin, zijn er kinderen, woont u op een flat,…? Sommige rassen zijn wel geschikt om op een appartement te houden, andere poezen ontwikkelen gedragsproblemen als ze niet buiten kunnen. Uw dierenarts kan u bijstaan in de keuze van een geschikt dier.

Denk ook aan uw budget. De aanschaf van een poes vormt slechts een fractie van het kostenplaatje. Hierbij komen ook de voeding, de huisvesting, diergeneeskundige zorgen en eventuele opvang tijdens de vakantie.

Gewone katjes dient u niet te kopen: u kan ze meestal gratis krijgen. In het dierenasiel wachten ook veel katten op een baasje. Let wel op met wilde of halfwilde katten, hun onafhankelijk karakter blijven ze steeds behouden.

Meer info kan u ook hier nalezen.

Nuttige wenken bij de aankoop
 • Een kat koopt u beter niet jonger dan 8 weken.
 • Het geslacht is voor de leek vooral op jonge leeftijd moeilijk te bepalen: bij poezen liggen aars en geslachtsopening dicht bijeen, bij katers liggen beide ± 1 cm uiteen.
 • Huid en pels moeten zuiver zijn. Wanneer mest in de haren rondom de aars kleeft, is dat vaak een aanwijzing van diarree. Kleine bruinzwarte korreltjes tussen de haren kunnen wijzen op de aanwezigheid van vlooien.
 • De oren dienen proper te zijn. Stinkende oren, met een bruine afscheiding, kunnen duiden op oorschurft.
 • Oogjes en neus met uitvloei wijzen dikwijls op een ziekte.
 • Zieke katjes zijn meestal minder speels, kies dus best een levendig exemplaar.
Wettelijke aspecten van de aankoop
Wanneer u een raskat wenst aan te schaffen en moeilijkheden wil vermijden, informeer dan naar
goede fokkers. Bespreek met de fokker alle garantiemogelijkheden en zet ze op papier om discussie na
de aankoop te vermijden. Hierop moeten zeker volgende gegevens vermeld staan:

 • naam en adres van koper en verkoper
 • datum, plaats, prijs en beschrijving van de poes: ras, kleur, leeftijd, geslacht, beharing en identificatie
 • welke ziekten of gebreken er onder de garantie vallen. Een aantal van deze waarborgen zijn ook wettelijk vastgelegd.
 • Indien u de poes koopt met het oog op de voortplanting laat u dit best ook opnemen in de garantie.
 • Enkel een genummerd vaccinatieboekje dat behoorlijk ingevuld, afgestempeld en ondertekend werd door een dierenarts geeft zekerheid dat het dier de nodige vaccins gekregen heeft. Gewoonlijk vult de kweker ook de data in waarop het kitten ontwormd werd.

Een kat aangekocht in een ander Europees land, moet vóór zijn reis naar België vergezeld zijn van een Europees dierenpaspoort en moet geïdentificeerd zijn met een chip of een tatoeage. Dieren moeten een geldig Rabiës vaccin gekregen hebben en bijgevolg ouder dan 12 weken zijn.

Sinds 1 september 2014 wijzigde de wetgeving en mogen katten (ook de niet-raskatten!)  slechts van eigenaar veranderen nadat ze gechipt, geregistreerd én steriel gemaakt zijn.

Voeding

Drank
Een kat heeft genoeg aan water. Soms wordt gewone melk, zelfs al is ze verdund, slecht verteerd, wat leidt tot diarree. Lactosevrije kattenmelk kan dan een alternatief zijn, maar is niet onontbeerlijk.
Voeding
Katten zijn echte vleeseters, men maakt er best geen vegetariërs van. In de handel vindt u een uitgebreid gamma aan kant en klare voeding in brokvorm of in blik. Deze bevatten alle nodige voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden. Sommige katten zijn echte lekkerbekken en willen dagelijks een ander smaakje, andere weigeren categoriek elke smaakverandering en zijn getrouw aan één variëteit of merk.

Er zijn grote prijsverschillen tussen de diverse merken. Deze zijn deels te verklaren door de gebruikte grondstoffen, die een invloed hebben op de verteerbaarheid, en door de toevoeging van extra voedingsstoffen die uw dier een langer en gezonder leven moeten bezorgen. Uw dierenarts kan u helpen bij het maken van de geschikte keuze.

Jonge katten tot 3 maanden oud krijgen best 4 tot 5 kleine maaltijden over de dag gespreid. Nadien eet het dier dikwijls naar behoefte gans de dag door, zodat het volstaat om ervoor te zorgen dat er regelmatig verse brokken staan. Maar een blikje ‘s morgens of ‘s avonds zal zeker op prijs gesteld worden.

De poes krijgt het eten best op kamertemperatuur, nooit rechtstreeks uit de frigo. Bij veelvraten wordt best met verdeelde en afgewogen porties gewerkt om overgewicht te vermijden. De instructies op de verpakking geven een idee van de daghoeveelheid als niets anders gegeven wordt. Vergeet nooit dat dit gemiddelde hoeveelheden zijn die regelmatig getoetst moeten worden aan het gewicht van uw poes.

Overgewicht is een vaak voorkomend probleem dat de levensduur van uw troeteldier verkort. Laat uw dier dan ook regelmatig wegen. Wenst u zelf nog wat tafelrestjes bij te geven, zorg er dan voor dat varkensvlees, schapenvlees en vis steeds goed gekookt werd. Regelmatig rauwe lever is uit den boze. Let ook op voor graten en splinterende beentjes van gevogelte, wild en koteletten.

Experimenteer nooit met vitaminen, kalk of levertraan, maar volg de raadgevingen van uw dierenarts op.

Met het ouder worden daalt de behoefte aan voedsel zodat de porties best aangepast worden. Er zijn ook speciale voedingen voor oudere katten in de handel.

Verzorging

Vaccinatie
De bedoeling van vaccinatie is de kat de nodige afweer te laten opbouwen tegen besmettelijke ziekten. De nodige vaccinaties zijn afhankelijk van de levenswijze en de huisvesting van het dier. Uw dierenarts stelt voor uw kat het gepaste schema op. Onthoud dat enkel gezonde dieren (dus ontwormd en ontvlooid) kunnen ingeënt worden en dat het steeds een aantal dagen tot weken duurt alvorens er afweerstoffen gevormd worden.

Jonge katten worden soms al een eerste keer gevaccineerd rond de leeftijd van 6 weken met een zogenaamde “voorlopige” of “kitten”-inenting.

De volwassen basisenting wordt dan vanaf de leeftijd van 9 weken toegediend, met een herhaling na 3 tot 4 weken. Regelmatige herhalingsentingen zijn onontbeerlijk om de bescherming van uw poes te waarborgen.

Na een vaccinatie kan uw poes gedurende korte tijd wat suffer zijn.

Dit zijn de ziekten waartegen uw kat kan ingeënt worden:

Kattenziekte (Parvovirose, panleucopenie): Dit zeer besmettelijk virus is over de ganse wereld verspreid en kan lang overleven in de omgeving. Het tast voornamelijk het maagdarmkanaal aan met erg braken, diarree en uitdroging tot gevolg. De dieren sterven meestal binnen enkele dagen.

Niesziekte: Dit is de meest voorkomende infectieziekte bij de kat. Er zijn drie mogelijke verwekkers, maar ze geven allemaal aanleiding tot min of meer gelijkaardige symptomen: rode, tranerige, gezwollen ogen en waterige tot etterige neusvloei. Door de neusontsteking niezen deze dieren meestal. Soms treden ook pijnlijke mondontstekingen op. Bij volwassen dieren is de ziekte gewoonlijk niet dodelijk, maar uw kat kan blijven snotteren of er een longontsteking aan overhouden. Soms kan uw poes ook drager blijven, zodat heropflakkeringen mogelijk zijn in periodes van stress.

Leucose (Feline Leukemie Virus): Het leucosevirus wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van infecties en vooral van sterfte bij katten. Het virus wordt overgedragen door likken, bijten, niezen en ander direct contact met soortgenoten. Een kat die besmet is kan nog jaren klinisch gezond rondlopen, maar ondertussen wel de katten uit zijn omgeving infecteren. Het virus is verantwoordelijk voor twee soorten aandoeningen. De ene vloeit voort uit de aantasting van het afweermechanisme door het leucosevirus. Hierdoor ontstaan chronische en herhaalde ontstekingen. De andere aandoening is een gevolg van tumorontwikkeling ter hoogte van de lymfeklieren. Uiteindelijk is de ziekte vrijwel steeds dodelijk. Het aangewezen om het bloed van uw poes te controleren om te zien of ze niet reeds besmet is. Vaccinatie van een besmette poes zal immers geen effect hebben.

Kattenaids (FIV): Omwille van de gelijkenissen wordt deze ziekte vaak verward met kattenleukemie. Er bestaat ook een vrij lange periode tussen besmetting en ziek worden, de ziekteverschijnselen zijn nogal vaag en de afloop is steeds dodelijk. Het gaat echter om een ander virus dat enkel via bloedcontact overgedragen wordt (vechten en geslachtsgemeenschap). Hiertegen bestaat spijtig genoeg geen vaccinatie. Ziekte kan enkel in zekere mate voorkomen worden door de dieren tijdig te laten castreren, zodat vechten en dekken minder vaak voorkomen.

Feline infectieuze peritonitis (FIP): Dit is een complexe aandoening veroorzaakt door een virus dat via neusvloei en uitwerpselen wordt overgezet. De ziekte loopt fataal af, gewoonlijk binnen de 6 maanden na het uitbreken. Vooral jonge en oudere katten zijn gevoelig, alsook katten die om een andere reden minder afweer hebben (bv. leucosekatten). Aangetaste katten worden gewoonlijk loom en krijgen koorts en verminderde eetlust, maar de diagnose is niet steeds even eenvoudig. Naderhand uiten de ziektetekens zich in een ophoping van vloeistoffen in de lichaamsholten (hangbuikje of bemoeilijkte ademhaling) bij de zogenaamde ‘natte’ vorm, of in een ontsteking van diverse organen bij de zogenaamde ‘droge’ vorm. Er bestaat een vaccin dat via neusdruppels toegediend wordt. Het vaccin geeft echter maar bescherming in specifieke gevallen. Informeer bij uw dierenarts of deze vaccinatie voor uw poes een reële behoefte dekt.

Razernij (Rabiës): Alle warmbloedige dieren zijn gevoelig voor deze ziekte, dus ook de mens en de kat. Besmetting treedt doorgaans op door de beet van een besmet dier. Na enige tijd treden gedragsveranderingen op. De afloop is meestal fataal. Dankzij de vaccinatieverplichting is deze ziekte in Europa nagenoeg uitgeroeid. De inenting is verplicht voor alle dieren die naar het buitenland gaan. De eerste vaccinatie dient minstens 21 dagen vóór de reis gegeven te worden. Deze vaccinatie wordt door de dierenarts in het Europees dierenpaspoort genoteerd. Sommige campings en vakantieparken vragen eveneens dit vaccin vooraleer uw dier wordt toegelaten.

Identificatie
Sinds 1 september 2014 is, naast de verplichtte sterilisatie/castratie, het ook wettelijk verplicht uw kat te laten identificeren met een microchip en te registreren  in de nationale databank.

Het plaatsen van een chip is een bijna pijnloze methode. De chip, die onderhuids wordt aangebracht, is onuitwisbaar en wordt in sommige Europese landen zelfs als enige officiële methode aanvaard.

De identificatie en het Europees paspoort waren al langer een vereiste om te kunnen reizen met uw dier.

Hygiëne
 • Jonge kittens, maar ook volwassen katten moeten regelmatig ontwormd worden. In de eerste plaats tegen spoelwormen, maar soms kunnen ze ook met lintwormen, haakwormen, long- of hartworm besmet zijn. Sommige van deze wormen zijn ook besmettelijk voor u en uw kinderen. Raadpleeg uw dierenarts voor een aangepast schema.
 • Katten zijn zeer gevoelig voor huidparasieten. Teken- en vlooienpreventie zijn dan ook aan te raden. Bespreek de mogelijkheden met uw dierenarts. Vraag tevens naar de brochure over de parasieten van de kat of overweeg een ‘parasieten abonnement‘ waarbij u voor 1 jaar product bestelt (ontworming en preventie tegen vlooien en teken) en wij die zonder meerkost bij u thuis bezorgen op het moment dat uw dier ze moet toegediend krijgen.
 • De ogen vragen normaal geen verzorging. Afblijven is de boodschap. Bij sommige rassen of bij bepaalde aandoeningen kan uw dierenarts wel een regelmatige reiniging aanbevelen met een aangepast product.
 • Gezonde oren behoeven ook geen reiniging. Doe dit enkel op advies van uw dierenarts, en dan enkel met aangepaste producten. Gebruik zeker geen wattenstokjes!
 • Indien gewenst, kan u best van jongs af aan uw poes wennen aan een regelmatige tandverzorging. Uw dierenarts heeft speciaal daartoe ontwikkelde tandpasta en tandenborstels, monsprays en -gels maar ook tandverzorgende snoepjes.
 • Kortharige katten vragen weinig vachtonderhoud. Ze verzorgen zichzelf. Langharige katten worden best dagelijks geborsteld met een aangepaste kam of borstel, zodat ze geen klitten vormen. Laat uw kitten hieraan al wennen, zo vermijdt u problemen achteraf. Eventueel kan u de kat ook wennen aan een regelmatige wasbeurt.
 • Door het regelmatig likken van de vacht, krijgt de kat haren binnen die soms in de maag echte “haarballen” vormen en spijsverteringsproblemen kunnen veroorzaken. Uw dierenarts kan u smakelijke pasta’s bezorgen die helpen bij het uitscheiden en vóórkomen van deze haarballen.
 • Als de nagels van uw kat te lang en te scherp worden, mag u er de uiterste puntjes afknippen. Krabben is een uiting van territoriumgedrag en behoort dus tot het normale gedrag van een kat. Dat betekent dat uw kat er behoefte aan heeft om haar woongebied af te bakenen. Voorzie eventueel een krabpaal of – plankje.
 • De kattenbak wordt best op een discrete, goed bereikbare plaats gezet. Hij moet voldoende hoog en groot zijn en gevuld worden met een degelijke, absorberende vulling die regelmatig ververst wordt. Sommige katten delen niet graag een kattenbak of hebben een hekel aan een dak boven hun hoofd. De etensbak staat ook best een eindje uit de buurt. Als u meerdere katten in huis heeft, kan u volgende regel in acht nemen: aantal kattenbakken = aantal katten + 1.
Castratie
Sinds 1 september 2014 is, naast de verplichtte identificatie en registratie, het ook wettelijk verplicht dat elke kat gesteriliseerd of gecastreerd wordt voor ze van eigenaar verandert. Zo komen er minder zwerfkatten, krijgt uw kat minder vechtwonden en vermijdt u katergeur in en om het huis. De operatie gebeurde vroeger klassiek tussen de 6 en 9 maanden, zowel bij kater als kattin.

Dierenarts Van Haver volgde speciaal een opleiding voor vroegsterilisatie bij katers en kattinnen, zodat alle know-how en materiaal in huis zijn om ook hele jonge diertjes (vanaf 8 weken!) veilig te kunnen opereren.

Een hormonale behandeling (pil of prikpil) is mogelijk. Deze behandeling is echter niet 100% betrouwbaar en kan, zeker op termijn, ernstige nevenwerkingen hebben. Bovendien beantwoord deze niet aan de wettelijke verplichtingen. Vraag advies aan uw dierenarts!