Geboorteregeling voor uw konijn

Waarom

Een konijn wordt geslachtsrijp op een leeftijd tussen 4 en 12 maanden, afhankelijk van het ras. Kleine rassen zijn sneller rijp dan grote. De ram (mannelijk konijn) is één maand later geslachtsrijp dan de voedster (vrouwelijk konijn).

Als de voedster een nestje heeft gehad en de zonen zitten er nog bij, kan die opnieuw drachtig zijn van haar eigen zoon. Ook kan zij op de dag van de bevalling opnieuw gedekt worden door het volwassen mannetje. Let dus op dat je op tijd mannetjes en vrouwtjes uit mekaar haalt of laat steriliseren/casteren.

Konijnen zijn groepsdieren en worden dus best met 2 of meer samen gehouden. Daarbij kan het zijn dat zowel vrouwtjes als mannetjes territoriaal agressief gedrag uiten naar elkaar. Hier kan een oplossing zijn om één van beide te steriliseren/castreren. Veelal wordt steriliseren van het vrouwtje verkozen boven het castreren van het mannetje, omdat steriliseren een groot gezondheidsvoordeel heeft.

Ram

Intacte mannetjes hebben meer kans om gedragsproblemen te ontwikkelen zoals vechten, bijten, sproeien. Hun urine kan bovendien vrij sterk ruiken. Hier heeft castratie vooral op het gedrag een groot voordeel. 

Het castreren voorkomt dus ook het territoriaal gedrag naar andere konijnen of naar mensen.

Castratie: de dag van zijn operatie

Konijnen mogen NIET nuchter gehouden worden voor een castratie. Het beste wat je kan doen, is wat hooi en ander voer in de transportkooi achterlaten.

Breng het paspoort van je konijn mee. Als je konijn samen zit met een aander konijn, breng die gerust ook mee, zodat ze zo snel mogelijk na het ontwaken terug samen kunnen zijn.

Hij krijgt een pre-anesthetisch onderzoek en wordt stressvrij onder narcose gebracht. Het operatie-oppervlak wordt geschoren, gewassen en steriel gemaakt. Je konijn krijgt medicatie, afgestemd op zijn behoeftes.

De ingreep gebeurt onder continue monitoring en uiterst steriel. Hij krijgt dubbele pijnstilling om zijn comfort te maximaliseren. Hij wordt tijdens de operatie warm gehouden. Er zullen enkele resorbeerbare hechtingen zijn geplaatst. Dat wil zeggen dat je uitwendig wel draadjes ziet maar er nadien geen draadjes moeten verwijderd worden. 

 

Het ontwaken gebeurt onder toezicht in een verwarmde ICU kooi. Van zodra hij voldoende wakker is, krijgt hij vers hooi, groenvoer en drinken. Met zijn favoriete eten stimuleren we zijn eetlust en zo ook zijn darmtransit. Naargelang zijn ritme en jouw agenda kan hij in de vooravond of ‘s avonds terug naar huis. 

 

Je krijgt van ons een nazorgformulier mee, dat meer info bevat over hoe de herstelperiode zal verlopen. Bij het afhalen bespreken we dit met jou. 

Na 7-10 dagen zien we jou graag terug voor een korte post-op controle. 

Voedster

De hoofdreden om het vrouwtje, liefst zo snel mogelijk, te laten steriliseren is ter preventie van baarmoederkanker. Dit is een snelgroeiende kwaadaardige kanker die al op jonge leeftijd (1 jaar) kan voorkomen. Het is een heel vaak voorkomende aandoening bij konijnen. 

Daarnaast voorkomt een sterilisatie ook schijndracht en agressief gedag. Want ook vrouwtjes kunnen zich territoriaal gedragen, zowel naar andere konijnen als naar mensen. 

Sterilisatie: de dag van haar operatie

Konijntjes mogen NIET worden nuchter gehouden voor de operatie. Het beste wat je kan doen, is wat hooi en ander voer in de transportkooi achterlaten.

Breng het paspoort van je konijn mee. Heeft ze thuis een vriendje of vriendinnetje waar ze steeds bij zit, breng die gerust ook mee. Zo kunnen ze na het ontwaken snel terug samen zitten.

Ze krijgt een pre-anesthetisch onderzoek en wordt stressvrij onder narcose gebracht. Het operatie-opervlak wordt geschoren, gewassen en steriel gemaakt. Je konijn krijgt de medicatie toegediend, afgestemd op haar persoonlijke behoeftes.

De ingreep gebeurt onder continue monitoring en uiterst steriel. Ze krijgt dubbele pijnstilling om haar comfort te maximaliseren. De hechtingen zijn intradermaal geplaatst. Dat wil zeggen dat je uitwendig geen draadjes ziet en er nadien geen draadjes moeten verwijderd worden. 

Het ontwaken gebeurt onder toezicht in een verwarmde ICU kooi. Van zodra ze voldoende wakker is, krijgt ze vers groenvoer, hooi en water. Met haar favoriete eten stimuleren we haar eetlust en zo haar darmtransit. Naargelang haar ritme en jouw agenda kan ze in de vooravond of ‘s avonds terug naar huis. 

Je krijgt van ons een nazorgformulier, die heel wat info bevat over hoe haar herstel zal verlopen. Bij afhalen bespreken we dit met jou. 

Na 7-10 dagen zien we jou graag terug voor een korte post-op controle.